TRE QUARTI DI LUNA HOPE

Data di nascita 15/03/2018
Allevamento: TRE QUARTI DI LUNA
Proprietario ILARIA ZAPPI
Padre TRE QUARTI DI LUNA NAKUPENDA – BEN n 24 –

Madre TRE QUARTI DI LUNA KAMAR – BEN n 24

HCM GENETIC TEST N/N

PKD GENETIC TEST N/N